home  |   contact     

SUDOKU TIPS

sudoku challenge 12/03/2017

SUDOKU UITDAGINGEN


Meer uitdagingen via ons OVERZICHT MET SUDOKU CHALLENGES.


SUDOKU CHALLENGE 2
12/03/2017

Hier zijn we met een nieuwe sudoku challenge? Vind je niet onmiddellijk de oplossing, kijk dan nog ons grondig naar onze beschrijving van de belangrijkste sudoku technieken.

sudoku tips gevorderden

HIER vind je het antwoord op deze moeilijke sudoku challenge!

sudoku tips beginners

Vak Ce kan geen cijfer 4 bevatten, want er is al een cijfer 4 in die rij, namelijk in vak Ci. We gaan nu de mogelijkheid onderzoeken van een cijfer 4 in box 2 in rij B.

Indien dit juist zou zijn, dan kunnen we het volgende afleiden:

  • In box 1 kan er enkel nog een 4 in vak Ab.
  • In box 4 komt er dan zeker een 4 op rij E.
  • In box 6 krijgen we dan een 4 in vak Dh.
  • We krijgen nu een conflict in rij H met een cijfer 4 in box 7 en in box 9.

Eindconclusie voor deze sudoku challenge: voor box 2 blijft enkel vak Ae over als enige kandidaat voor cijfer 4.